فرصت های شغلی

با توجه به اینکه گلبانگ در سراسر ایران فعالیت دارد.
از تمامی دوستان در هر رده سنی، تحصیلی و کاری دعوت بعمل می آورد که جهت ارتقائ و استخدام در تیم های گلبانگ رزومه خود را برای ما ارسال کنند.

(اینجا برای همه شما فرصتی فراهم است. )